Wsparcie dla Północnego Mazowsza

W ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych, Prawo i Sprawiedliwość angażuje się w wsparcie lokalnych samorządów na Północnym Mazowszu, dostarczając niezbędnych środków i wsparcia na kluczowe projekty inwestycyjne.

W ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych, Prawo i Sprawiedliwość angażuje się w wsparcie lokalnych samorządów na Północnym Mazowszu, dostarczając niezbędnych środków i wsparcia na kluczowe projekty inwestycyjne.
 
 
 
 
Oto wyniki i przydzielone środki:
 
✅ ️ Urząd Gminy Ciechanów- Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Ciechanów 7 000 000,00
✅️ Gmina Ciechanów - Przebudowa drogi Nużewo - Bielin gm. Ciechanów 5 000 000,00
✅️ Urząd Miasta Ciechanów - Budowa dróg miejskich 8 000 000,00
✅️ Miasto Ciechanów - Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkół Podstawowych Nr 4 i Nr 5 w Ciechanowie 18 000 000,00
✅️ Miasto Ciechanów - Remont dróg miejskich 2 000 000,00
✅️ Starostwo Powiatowe w Ciechanowie - Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie. 3 000 000,00
✅️ Powiat Ciechanowski - Rozbudowa i przebudowa Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie - II etap 8 000 000,00
✅️ Urząd Miasta i Gminy w Glinojecku - Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zygmuntowo 1 530 000,00
✅️ Gmina Glinojeck - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Glinojeck, Żeleźnia i Ościsłowo. 6 999 600,00
✅️ Urząd Gminy w Gołyminie-Ośrodku - Wykonanie instalacji fotowoltaicznych do zasilania budynków użyteczności publicznej 997 500,00
✅️ Gmina Gołymin-Ośrodek - Budowa kanalizacji w Gminie Gołymin-Ośrodek 7 000 000,00
✅️ Urząd Gminy Grudusk - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Przywilcz i Łysakowo, przebudowa sieci wodociągowej w m. Łysakowo i budowa sieci wodociągowej w m. Strzelnia, gm. Grudusk. 7 695 000,00
✅️ Gmina Ojrzeń - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ojrzeń i Dąbrowa - etap IV 2 000 000,00
✅️ Gmina Ojrzeń - Przebudowy (modernizacje) dróg gminnych: Żochy - Sarnowa Góra, Radziwie - Zielona, Dąbrowa - Żochy, w miejscowości Brodzięcin i miejscowości Skarżynek. 5 340 934,00
✅️ Urząd Gminy w Opinogórze Górnej - Modernizacja stacji uzdatniania wody w Trętowie 500 000,00
✅️ Gmina Opinogóra Górna - Modernizacja energetyczna centrum administracyjno - kulturalnego gminy Opinogóra Górna - etap II 3 500 000,00
✅️ Gmina Opinogóra Górna - Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Opinogóra Górna 4 000 000,00
✅️ Powiat Ciechanowski - Przebudowa drogi powiatowej nr 1236 W Opinogóra – Pałuki – Nieradowo na odcinku Czernice – Pałuki 2 000 000,00
✅️ Urząd Gminy Regimin - „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Regimin' Część II 8 000 000,00
✅️ Urząd Gminy Sońsk Budowy oraz przebudowy dróg będących własnością Gminy Sońsk. 7 500 000,00
✅️ Gmina Sońsk Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Bądkowie. 1 500 000,00
✅️Gmina Gostynin Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Krzywie i w m. Kozice 8 000 000,00
✅️ Urząd Miasta Gostynina Modernizacja tarasu, renowacja stolarki okiennej oraz ujednolicenie kolorystyki elewacji obiektów na wzgórzu zamkowym w Gostyninie 563 093,85
✅️ Miasto Gostynin Regulacja i umocnienie części linii brzegowej jeziora Zamkowego wraz z budową pomostów i kładki 1 882 829,36
✅️ Miasto Gostynin Modernizacja boiska piłkarskiego, bieżni okrężnej długości 400 m oraz urządzeń lekkoatletycznych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gostyninie 5 554 076,79
✅️ Powiat Gostyniński Modernizacja dróg powiatowych nr 1419W i 1430W 1 852 500,00
✅️ Gmina Pacyna Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Pacyna 7 885 000,00
✅️Gmina Pacyna Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Luszyn 1 710 000,00
✅️Powiat Gostyniński Modernizacja dróg powiatowych nr 1439W i 1455W 1 900 000,00
✅️ Gmina Sanniki Rozbudowa drogi gminnej - ulicy Fabrycznej w Sannikach 3 325 000,00
✅️Miasto i Gmina Sanniki Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Staropol i Osmólsk 1 425 000,00
✅️Miasto i Gmina Sanniki Modernizacja Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Sannikach 1 292 000,00
✅️ Gmina Szczawin Kościelny Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Szczawin Kościelny 2 000 000,00
✅️Gmina Szczawin Kościelny Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynków: garażowego, usługowego, mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek remizy strażackiej i rozbiórką 7 000 000,00
✅️Gmina Dzierzgowo Rozbudowa ciągów drogowych relacji Wydrzywilk - Tańśk Grzymki. 5 225 000,00
✅️Gmina Dzierzgowo Poprawa oferty kulturalnej poprzez rozbudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzierzgówek 1 999 999,80
✅️ Gmina Lipowiec Kościelny Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Lipowiec Kościelny etap II 1 700 000,00
✅️ Miasto Mława Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mławie. 2 000 000,00
✅️ Powiat Mławski Przebudowa Oddziału Ginekologiczno – Położniczego oraz Neonatologicznego Szpitala SP ZOZ w Mławie wraz z niezbędnym wyposażeniem. 2 975 000,00
✅️Powiat Mławski Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią i skocznią w dal przy Zespole Szkół nr 4 w Mławie. 900 000,00
✅️Gmina Radzanów Rozwój infrastruktury drogowej Gminy Radzanów 1 895 250,00
✅️  Gmina Strzegowo.pl Budowa Przedszkola i Żłobka w Strzegowie 7 950 000,00
✅️GMINA STUPSK Przebudowa i rozbudowa dróg w miejscowości Konopki: ul. Sportowa, ul. Nowa, ul. Polna 4 435 092,00
✅️ Gmina Stupsk Przebudowa drogi w miejscowości Żmijewo-Trojany, przebudowa ulicy Marii Dąbrowskiej w miejscowości Stupsk, rozbudowa drogi relacji Bolewo-Krośnice. 5 003 335,00
✅️ Urząd Gminy w Szreńsku Modernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Szreńsku 8 000 000,00
✅️ Urząd Gminy Szydłowo Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Nosarzewie Borowym o budynek sali gimnastycznej z zapleczem szatniowym i magazynowym. 9 050 000,00
✅️ Powiat Mławski Rozbudowa drogi powiatowej nr 2315W Dębsk-Szydłowo. 5 225 000,00
✅️ Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna Przebudowa boiska piłkarskiego w Wieczfni Kościelnej 2 070 000,00
✅️Gmina Wieczfnia Kościelna Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wieczfni-Kolonii 4 085 000,00
✅️Gmina Wieczfnia Kościelna Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna. 2 000 000,00
✅️ Urząd Gminy w Wiśniewie Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podkrajewo 2 090 000,00
✅️Gmina Wiśniewo Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Kosiny 825 000,00
✅️Gmina Wiśniewo Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wiśniewo 2 250 707,00
✅️ Urzad Miasta Płock - Ratusz Rozbudowa drogi gminnej nr 520014W – ulicy Browarnej w Płocku wraz z brakującą infrastrukturą. 8 000 000,00 zł
✅️ Starostwo Powiatowe w Płońsku - Doposażenie Szpitala w Płońsku w sprzęt medyczny 6 200 000,00
✅️ZWIĄZEK GMIN REGIONU PŁOCKIEGO - MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO. 2 000 000,00 zł
✅️ZWIĄZEK GMIN REGIONU PŁOCKIEGO - ZAKUP ZEROEMISYJNEGO TABORU DLA GMIN CZŁONKÓW ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO 6 000 000,00
✅️ Powiat Płocki Przebudowa drogi powiatowej nr 2999W Sikórz - Mochowo 1 899 999,70
✅️Powiat Płocki Rozbudowa drogi powiatowej nr 2954W Wilkanowo (dr. pow. nr 2953W) – Gródkowo wraz z rozbudową skrzyżowania 13 300 000,00
✅️ Gmina Bielsk Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy Bielsk 7 000 000,00
✅️Gmina Bielsk Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Bielsk 2 000 000,00
✅️ Gmina Bodzanów Rozbudowa SUW w Stanowie 8 000 000,00
✅️ Gmina Brudzeń Duży Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Brudzeń Duży 7 600 000,00
✅️ Gmina Bulkowo Budowa budynku garażowo-warsztatowego z częścią socjalną wraz z niezbędną infrastrukturą, w tym z instalacją zbiornikową na gaz płynny 4 283 437,16
✅️Gmina Bulkowo Rozbudowa dróg gminnych (ul. Zachodnia, Osiedlowa, Sezamkowa, Ostatnia), gm. Bulkowo 5 883 405,32
✅️ Urząd Miasta i Gminy w Drobinie Budowa drogi w miejscowości Chudzyno Kolonia 1 425 000,00
✅️Miasto i Gmina Drobin Remont drogi gminnej w miejscowości Wrogocin 2 375 000,00
✅️ Miasto i Gmina Gąbin Modernizacja infrastruktury drogowej w Gąbin w ul. Staszica i ul. Myśliwskiej oraz w miejscowości Czermno 'Olszynki' 2 000 000,00
✅️Miasto i Gmina Gąbin Modernizacja infrastruktury oświatowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin 6 100 000,00
✅️ Gmina Łąck Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Zaździerzu wraz z rozbudową sieci wodociągowej 7 980 000,00
✅️GMINA ŁĄCK Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Łącku wraz z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Łąck 1 995 000,00
✅️ Gmina Mała Wieś Przebudowa i wyposażenie hali sportowej w Małej Wsi 4 365 000,00
✅️ Gmina Nowy Duninów Budowa przedszkola gminnego przy Szkole Podstawowej w m. Nowy Duninów - Etap II 7 990 000,00
✅️GMINA NOWY DUNINÓW Budowa przedszkola gminnego przy Szkole Podstawowej w m. Nowy Duninów - Etap I 1 997 500,00
✅️ Gmina Radzanowo Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Radzanowie 1 791 000,00
✅️ Gmina Słubice Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Grzybowie wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą 3 800 000,00
✅️Gmina Słubice Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Słubicach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą 800 000,00
✅️ Gmina Słupno „Eko - Słupno program poprawy efektywności energetycznej – zwiększenie wykorzystania OZE – ograniczenie wprowadzania do atmosfery gazów cieplarnianych' 2 000 000,00
✅️ Gmina Stara Biala Budowa dróg gminnych usprawniających komunikację w Maszewie Dużym gm. Stara Biała 7 562 000,00
✅️ Gmina Staroźreby Budowa Kompleksu Kulturalno-Oświatowego z przedszkolem, żłobkiem wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w miejscowości Staroźreby. 8 000 000,00
✅️ Gmina i Miasto Wyszogród Zmiana sposobu ogrzewania wraz z poprawą efektywności energetycznej Szkół Podstawowych w Wyszogrodzie, Kobylnikach oraz Rębowie. 7 200 000,00
✅️Płoński Związek Powiatowo - Gminny Modernizacja drogi powiatowej nr 3021W Płońsk - Raciąż (ul. Warszawska w Raciążu) 7 600 000,00
✅️Płoński Związek Powiatowo - Gminny Doposażenie Szpitala w Płońsku w rezonans magnetyczny 4 675 000,00
✅️Powiat Płoński Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu płońskiego 8 550 000,00
✅️ Gmina Baboszewo Budowa zbiornika retencyjnego wraz z terenem rekreacyjnym w Baboszewie. 8 000 000,00
✅️ Miasto i Gmina Czerwińsk nad Wisłą Rozbudowa i przebudowa dróg na terenie Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą - etap III 7 999 999,99
✅️ Urząd Gminy Dzierzążnia Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Dzierzążni 6 300 000,00
✅️Gmina Dzierzążnia Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierzążni - etap II 1 350 000,00
✅️ Gmina Joniec Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Joniec 7 600 000,00
✅️Gmina Joniec Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Joniec 1 900 000,00
✅️ Gmina Naruszewo Poprawa jakości infrastruktury drogowej gminy Naruszewo – Etap II. 7 552 500,00
✅️ Informator Miasta i Gminy Nowe Miasto Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto - etap IIIB 8 000 000,00
✅️ Urząd Miejski Płońsk Budowa stadionu miejskiego w Płońsku 30 000 000,00
✅️GMINA PŁOŃSK Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lisewie i budynku gminnego w Arcelinie, gm. Płońsk 7 110 000,00
✅️ Gmina Raciąż Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Raciąż 11 500 000,00
✅️Gmina Raciąż Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Raciąż. 8 000 000,00
✅️ Miasto i Gmina Sochocin Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Sochocin - etap IV 7 505 000,00
✅️MIASTO I GMINA SOCHOCIN Przebudowa i Rozbudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Sochocin - etap III 1 900 000,00
✅️ Urząd Gminy Załuski Przebudowy dróg gminnych w Gminie Załuski. 4 085 000,00
✅️Gmina Załuski Remonty dróg gminnych w Gminie Załuski 4 655 000,00
✅️ Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Bagienice, gmina Chorzele. 1 900 000,00
✅️ Gmina Czernice Borowe Nowe oblicze Rostkowa - miejsca kultu Św. Stanisława Kostki 8 800 000,00
✅️ Urząd Gminy w Jednorożcu Przebudowa drogi gminnej nr 320318W w miejscowości Olszewka 2 000 000,00
✅️GMINA JEDNOROŻEC Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Jednorożec 7 030 000,00
✅️ Gmina Krasne - mazowieckie Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Krasne 7 930 000,00
✅️ Gmina Krzynowłoga Mała Modernizacja sieci drogowej na terenie gminy Krzynowłoga Mała 7 999 000,00
✅️ Z życia Gminy Przasnysz Zwiększenie dostępności terenów inwestycyjnych i mieszkaniowych poprzez przebudowę dróg gminnych w Gminie Przasnysz 4 999 992,50
✅️GMINA PRZASNYSZ Budowa budynku na potrzeby gminnej instytucji kultury w Bogatem 3 869 500,00
✅️GMINA PRZASNYSZ Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Krępie 391 000,00
✅️ Przasnysz Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulic w Przasnyszu (ulice: Nowowarszawska, Jana Kilińskiego) 1 900 000,00
✅️ Powiat Przasnyski Usprawnienie obsługi pacjenta w SPZZOZ w Przasnyszu poprzez modernizację infrastruktury sprzętowej i informatycznej 1 989 000,00
✅️Powiat Przasnyski Utworzenie Oddziału Opieki Senioralnej (Zakład Opiekuńczo-Leczniczy) w SPZZOZ w Przasnyszu z możliwością leczenia osób zarażonych wirusem Sars-CoV-2 – etap II 7 990 000,00
✅️ Gmina Gozdowo Budowa lub modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Gozdowo. 1 800 000,00
✅️Gmina Gozdowo Budowa wraz z modernizacją infrastruktury gospodarki odpadami na terenie gminy Gozdowo. 2 850 000,00
✅️Gmina Gozdowo Przebudowa dróg na terenie gminy Gozdowo 2 850 000,00
✅️ Gmina Mochowo Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Mochowo 8 000 000,00
✅️ Gmina Rościszewo Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Rościszewo 1 900 000,00
✅️GMINA ROŚCISZEWO Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zamość i sieci wodociągowej w miejscowości Nowy Zamość i Lipniki, gmina Rościszewo 4 498 300,00
✅️ Sierpc - Miasto ze smakiem Gmina Miasto Sierpc Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych w mieście Sierpc 9 500 000,00
✅️Gmina Sierpc Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Białyszewo, gmina Sierpc 1 000 000,00
✅️Gmina Sierpc Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Dziembakowo, gmina Sierpc wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej 7 000 000,00
✅️ Powiat Sierpecki  Poprawa bezpieczeństwa użytkowników poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Sierpeckiego 11 950 000,00
✅️ Gmina Szczutowo Przebudowa dróg na terenie Gm. Szczutowo 7 999 000,00
✅️ Gmina Zawidz  Zakup równiarki drogowej i modernizacja dróg na terenie gminy Zawidz 2 000 000,00
✅️ Powiat Sochaczewski Remonty dróg powiatowych na terenie Powiatu Sochaczewskiego - PŁ Edycja 8 8 000 000,00
✅️POWIAT SOCHACZEWSKI Modernizacja i remonty placówek edukacyjnych w Powiecie Sochaczewskim - PŁ Edycja 8 2 000 000,00
✅️ Gmina Brochów Adaptacja budynku w stanie surowym na budynek wielofunkcyjny użyteczności społecznej oraz budowa i rewitalizacja infrastruktury społecznej w Gminie Brochów 6 885 000,00
✅️ Gmina Iłów Budowa sieci wodociągowej w m. Giżyce, budowa studni pomiarowych ze zdalnym odczytem, wraz z wymianą hydrantów na terenie Gminy Iłów 1 900 000,00
✅️Gmina Iłów Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Iłów 6 175 000,00
✅️ Gmina Młodzieszyn Budowa hali sportowej w Młodzieszynie 11 340 000,00
✅️ Gmina Nowa Sucha  Przebudowa dróg na terenie gminy Nowa Sucha 1 900 000,00
✅️Gmina Nowa Sucha Rozbudowa sieci wodno kanalizacyjnej na terenie gminy Nowa Sucha 7 600 000,00
✅️ Gmina Rybno Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Rybno 7 600 000,00
✅️ Gmina Sochaczew Poprawa świadczenia usług komunalnych w zakresie utrzymania infrastruktury drogowej, gospodarki odpadami oraz zapewnienia należytej retencji wód 1 484 385,90
✅️Gmina Sochaczew Budowa Centrum Zdrowia, Rehabilitacji i Integracji Gminy Sochaczew 6 779 000,00
✅️ Miasto Sochaczew „Sportowy Sochaczew' 29 997 000,00
✅️MIASTO SOCHACZEW Wodny Plac Zabaw w Sochaczewie 1 998 000,00
✅️ Gmina Teresin Budowa kanalizacji sanitarnej zlewnia nr 3 i 4 w gminie Teresin 8 000 000,00
✅️ Powiat Żuromiński  Remont drogi powiatowej Nr 4608W Osówka - Straszewy 1 896 018,00
✅️Powiat Żuromiński Przebudowa części bloku diagnostycznego w SPZZOZ w Żurominie - oddział anestezjologii, intensywnej terapii, blok operacyjny i pomieszczenia towarzyszące 6 800 000,00
✅️ Gmina Bieżuń Rozbudowa wraz z nadbudową i przebudową budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Bieżuniu 7 200 000,00
✅️GMINA BIEŻUŃ Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 460101W Dębsk-Karniszyn Parcele 1 900 000,00
✅️ Urząd Gminy w Kuczborku-Osadzie  Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej 1 980 000,00
✅️ Gmina Lubowidz  PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ LUBOWIDZ -GALUMIN- RUDA -ZIELUŃ 5 700 000,00
✅️ Gmina Lutocin Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Lutocin 7 600 000,00
✅️ Urząd Gminy i Miasta Żuromin Przebudowa odwodnienia drogi oraz wymiana kanalizacji wodno-ściekowej w ul. Lidzbarskiej w Żurominie 4 250 000,00
✅️ Starostwo Powiatowe w Żurominie Rewitalizacja obszarów miejskich poprzez renowację i odtworzenie zabytkowego Pawilonu A Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego 1 350 000,00
✅️ Powiat Żyrardowski Przebudowa drogi powiatowej 4704W Miedniewice - gr. woj. (Bolimów) od km proj. 0+000 do km proj. 1+904 11 400 000,00
✅️ Gmina Mszczonów Budowa centrum aktywizacji sportowej 'Mszczonowianka' 8 000 000,00
✅️ GMINA PUSZCZA MARIAŃSKA Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Puszcza Mariańska - Etap I 1 890 500,00
✅️GMINA PUSZCZA MARIAŃSKA Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Puszcza Mariańska 3 800 000,00
✅️ Gmina Radziejowice Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Józefa Chełmońskiego w Kuklówce Radziejowickiej poprzez dobudowę sali gimnastycznej. 1 726 209,32
✅️Gmina Radziejowice Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Radziejowice poprzez wdrożenie systemu zarządzania stratami wody oraz zdalnego odczytu wodomierzy. 1 850 000,00
✅️Gmina Radziejowice Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Radziejowice Parcel oraz Zboiska w gminie Radziejowice 3 698 699,49
✅️ Miasto i Gmina Wiskitki  Modernizacja miejsc sportowo-rekreacyjnych w Gminie Wiskitki. 1 980 000,00
✅️Gmina Wiskitki Modernizacja dróg w Gminie Wiskitki. 5 700 000,00
✅️ Miasto Żyrardów Żyrardów-Miasto Aktywnych Możliwości. Inwestycje w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną 8 000 000,00
✅️Miasto Żyrardów Budowa basenu odkrytego wraz z zapleczem i niezbędną infrastrukturą drogową 10 000 000,00
✅️Miasto Żyrardów Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Żyrardowa 2 000 000,00
 
 
Rządowy Program Inwestycji Strategicznych jest inicjatywą skierowaną do jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz związków jednostek samorządu terytorialnego, mającą na celu wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych w różnych obszarach działalności. Program zakłada dofinansowanie różnorodnych przedsięwzięć, takich jak budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej, energetycznej, telekomunikacyjnej, edukacyjnej, sportowej, kulturalnej, turystycznej, a także inwestycji związanych z gospodarką odpadami, efektywnością energetyczną, cyfryzacją usług publicznych i komunalnych, oraz wieloma innymi.
 
Program ten jest zatem narzędziem wspierającym rozwój lokalny i regionalny, umożliwiającym realizację kluczowych inwestycji w różnych dziedzinach i sektorach, mających strategiczne znaczenie dla rozwoju kraju i poszczególnych regionów.
 
 

 

Najnowsze wydarzenia

100-lecie Stada Ogierów w Łącku

dodano dnia 08.10.2023

Wyjątkowy powód do świętowania - 100-lecie Stada Ogierów w Łącku! Dzięki Państwa pracy, wiedzy i zaangażowaniu kontynuowane jest piękne dzieło hodowli koni w Polsce.

Obchodziliśmy 98-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej OSP KSRG ŁĄCK podczas 100-lecia Stado Ogierów w Łącku

dodano dnia 08.10.2023

W ramach obchodów 100-lecia Stado Ogierów w Łącku, miało miejsce 98-lecie istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (OSP KSRG) w Łącku. To wyjątkowe święto dla lokalnej społeczności, które łączyło w sobie dwa ważne jubileusze, celebrując zarówno tradycję hodowli koni, jak i heroizm oraz poświęcenie lokalnych strażaków.

Uroczystości Hubertusa w Stadninie Koni Krasne

dodano dnia 09.10.2023

Stadnina Koni Krasne z imponującą , 170-letnią historią, jest miejscem, gdzie tradycja spotyka się z nowoczesnością, a pasja i zaangażowanie ludzi tworzą niepowtarzalną atmosferę. Hodowla koni pełnej krwi, będąca synonimem doskonałości i najwyższej jakości, jest dumą i symbolem regionu.

Podpisanie Umów z Jednostkami OSP z Powiatu Przasnyskiego

dodano dnia 07.10.2023

W Przasnyszu miało miejsce ważne wydarzenie, podczas którego zostały podpisane umowy z jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) z powiatu przasnyskiego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Podsumowanie Finału XII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Kulinarnego w ZSCKR w Studzieńcu

dodano dnia 06.10.2023

W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu, odbył się Finał XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Kulinarnego, który zgromadził młodych, zdolnych kucharzy z całej Polski. Konkurs, organizowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szefów Kuchni I Cukierni oraz Polską Inicjatywę Kulinarną, miał na celu promowanie produktów zarejestrowanych jako Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne i Gwarantowana Tradycyjna Specjalność.

Uczciłem wraz z OSP w Zieluniu Pamięć Bohaterów w Zieluniu

dodano dnia 06.10.2023

Dziś, wspólnie z Ochotniczą Strażą Pożarną w Zieluniu, zatrzymałem się na chwilę, aby uczcić pamięć dwudziestu niewinnych mieszkańców, którzy padli ofiarami brutalnej zbrodni dokonanej przez Niemców 81 lat temu, 6 października 1942 roku.