W KPRM odbyło się posiedzenie rządowego sztabu rolnego pod przewodnictwem premiera Mateusz Morawiecki, w którym brałem udział.

potkanie dotyczy m. in. sytuacji na rynku rolnym, a przede wszystkim realizacji i wdrożenia rozwiązań dla polskiej wsi. Komitet zbożowy stale monitoruje sytuacje na rynku zbóż i produktów rolnych.