Święto Narodowe 3 Maja

232 lata temu, 3 maja 1791 r. Sejm Rzeczypospolitej Obojga Narodów uchwalił Konstytucję 3 maja. Drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawę zasadniczą, która stała się dokumentem tworzącym tożsamość suwerennego narodu.