Spotkanie z ministrem polityki rolnej i żywności Ukrainy Mykołą Solskim, w którym brałem udział.

Na spotkaniu przedstawiono powody, dla których strona polska w ostatnim czasie wprowadziła ograniczenia w imporcie ukraińskich produktów rolno-spożywczych.

Wyjaśniono, że korytarze solidarnościowe, służące do przewozu ukraińskich towarów tranzytem, nie działały dotąd prawidłowo; część towarów z Ukrainy pozostawała na polskim rynku,
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaznaczył, że tranzyt ukraińskich towarów rolnych musi być kontrolowany i ściśle monitorowany, tak aby zapewnić bezpieczeństwo żywności i ochronę konsumentów.

 

 

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rozmowa-z-ministrem-polityki-rolnej-i-zywnosci-ukrainy